Varaa maksuton konsultaatio

Lämpökuvaukset

Lämpökuvaus sertifioidun asentajan tekemänä kattavine lämpökuvausraportteineen

Lämpökuvaus on kannattavaa! Vakuutusyhtiöt (esim. IF) tukevat yrityksiä ja kiinteistöjä, mikäli ne investoivat suojeluohjeiden ulkopuolelle jääviin kiinteistön turvallisuuteen vaikuttaviin kohteisiin. Näitä ovat mm. sähkökeskusten lämpökuvaus sekä häiriöttömät sähkönsyöttöjärjestelmät (UPS) konesaleissa.

Vialliset komponentit ja oikosulut voivat aiheuttaa pitkäkestoisia käyttökatkoja ja tulipalovaaran. Lämpökuvauksen avulla voidaan ehkäistä sähkökeskuspalojen ja kalliiden käyttökatkojen syntyminen.

Lämpökuvauksesta laaditaan aina kirjallinen raportti, joka sisältää havaitut virheet sekä puutteet. Lämpökuvausraportti sisältää myös toimenpidesuositukset ja kiireellisyysluokan.

  • Konesalien laitteiden sekä kuuma- ja kylmäkäytävien lämpökuvaus
  • Sähkökeskusten lämpökuvaus

 

Kysy tarjous >>