Tietoverkkojen suunnittelu ja rakentaminen

Tietoverkkojen suunnittelu ja toteuttaminen on tarkkuutta ja vankkaa ammattitaitoa vaativaa työtä

Häiriö tietoverkossa voi lamauttaa koko yrityksen toiminnan, joten riskit on minimoitava jo suunnittelu- ja asennusvaiheessa.

Me tiedämme, että tiedonsiirtoverkon toteuttaminen edellyttää laadukkaita materiaaleja, ammattitaitoa ja kokemusta. On hallittava tietoverkkojen laatua, häiriöttömyyttä, luotettavuutta, viestintäsalaisuutta ja sähköturvallisuutta koskevat määräykset, materiaalivalinnat sekä asennus,- mittaus,- ja dokumentointitavat.

Verkkoon tehtävät käytönaikaiset muutokset edellyttävät tietoverkon toiminnallisuuden ja dokumentoinnin ylläpidon osaamista.

 

Kysy tästä lisää >>

 

Tietoverkkojen suunnittelu

 

Tietoverkkourakoitsija

Suoritamme atk-verkkojen mittauksia WireXpert WX 4500 CAT-8 tasoon asti pystyvällä mittalaitteella